Zdzisław Pogoda

Wygłoszone wykłady

 1. 1. Szkoła: Ogląd obiektów wielowymiarowych (I)
 2. 1. Szkoła: Ogląd obiektów wielowymiarowych (II)
 3. 3. Szkoła: Podstawowe twierdzenia topologii (I)
 4. 3. Szkoła: Podstawowe twierdzenia topologii (II)
 5. 4. Szkoła: Wiązki i fizyka (I)
 6. 4. Szkoła: Wiązki i fizyka (II)
 7. 6. Szkoła: Czwórki harmoniczne i konstrukcje
 8. 8. Szkoła: Jak fizyka stworzyła współczesną matematykę
 9. 8. Szkoła: Powstanie geometrii nieeuklidesowych
 10. 9. Szkoła: Wielościany i ich kuzyni
 11. 10. Szkoła: Krzywizna
 12. 11. Szkoła: Geodezyjna
 13. 12. Szkoła: Kryształy na płaszczyźnie i w przestrzeni
 14. 13. Szkoła: V postulat Euklidesa
 15. 15. Szkoła: Nagrodzone medalem Fieldsa prace Donaldsona
 16. 16. Szkoła: Sławne krzywe: brachistochrona, tautochrona i inne
 17. 17. Szkoła: Twierdzenie o nożycach
 18. 18. Szkoła: Teoria homotopii
 19. 20. Szkoła: Homologie na palcach liczone
 20. 22. Szkoła: Od krzywizny do..., albo dwa w jednym
 21. 23. Szkoła: Przestrzeń styczna
 22. 24. Szkoła: Theorema egregium
 23. 25. Szkoła: O istnieniu wielościanów
 24. 27. Szkoła: Obrazki
 25. 28. Szkoła: Od iloczynu kartezjańskiego do wiązek
 26. 29. Szkoła: Eksperymenty z perspektywą
 27. 31. Szkoła: Henri Poincaré i jego analysis situs
 28. 33. Szkoła: O pewnym obiekcie geometrycznym
 29. 35. Szkoła: Mozaiki
 30. 38. Szkoła: Cień, nożyce, nieskończoność
 31. 39. Szkoła: Kłopoty z 3-rozmaitościami
 32. 40. Szkoła: Matematyczne światy Eschera
 33. 41. Szkoła: Chirurgie
 34. 42. Szkoła: Różne oblicza sfery
 35. 43. Szkoła: Niesforny wymiar
 36. 44. Szkoła: Tensory
 37. 45. Szkoła: O problemach klasyfikacji
 38. 46. Szkoła: Potoki
 39. 48. Szkoła: Różne oblicza jednego obiektu
 40. 49. Szkoła: Wyjątek czy reguła?
 41. 50. Szkoła: 50 Szkół Matematyki Poglądowej
 42. 50. Szkoła: Struktury, niezależność
 43. 51. Szkoła: O modelach Wszechświata
 44. 52. Szkoła: Wielościany – historia, sztuka, problemy
 45. 53. Szkoła: Co to jest stellacja?
 46. 54. Szkoła: Po co kolory w geometrii rzutowej?
 47. 57. Szkoła: Niemożliwe

Odwiedzone szkoły

 1. 1. Szkoła Mozaika
 2. 2. Szkoła Probabilistyka
 3. 3. Szkoła Ciągłość w matematyce
 4. 4. Szkoła Geometria - innym
 5. 5. Szkoła Teoria liczb
 6. 6. Szkoła Najprostsze tematy
 7. 8. Szkoła Przełomy w matematyce
 8. 9. Szkoła Anomalie wymiarowe
 9. 10. Szkoła Co i jak mówimy studentom
 10. 11. Szkoła Najważniejsze pojęcia matematyki
 11. 12. Szkoła Symetrie
 12. 13. Szkoła Drogi i manowce
 13. 14. Szkoła Aproksymacje
 14. 15. Szkoła Matematyczne wytrychy
 15. 16. Szkoła Maksima i minima
 16. 17. Szkoła Matematyczne perełki
 17. 18. Szkoła Dyskretne metody matematyki
 18. 19. Szkoła Ważne przykłady
 19. 20. Szkoła Kultura matematyczna - teoria i zbiór zadań
 20. 21. Szkoła Zdarzyło się w XX wieku
 21. 22. Szkoła Efektownie i efektywnie
 22. 23. Szkoła Linearyzacja
 23. 24. Szkoła Skąd to się wzięło
 24. 25. Szkoła Elementarne, ale niebanalne
 25. 26. Szkoła Twierdzenia z pogranicza
 26. 27. Szkoła Matematyka w informatyce i vice versa
 27. 28. Szkoła Pomysły
 28. 29. Szkoła Przestrzeń
 29. 30. Szkoła Osobliwości
 30. 31. Szkoła Wybrane dzieła klasyków
 31. 32. Szkoła Konstrukcje
 32. 33. Szkoła Metody klasyczne i współczesne
 33. 34. Szkoła NIE w matematyce i okolicach
 34. 35. Szkoła Porządek
 35. 36. Szkoła Pomysł czy rachunek?
 36. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo
 37. 38. Szkoła Nieskończoność
 38. 39. Szkoła Domniemanie-hipoteza-twierdzenie
 39. 40. Szkoła Matematyczne obrazki
 40. 41. Szkoła Konkret i abstrakcja
 41. 42. Szkoła Dowody i kontrprzykłady
 42. 43. Szkoła Wbrew intuicji
 43. 44. Szkoła Do czego to się przydaje?
 44. 45. Szkoła Co mi się podoba?
 45. 46. Szkoła Podejście niestandardowe
 46. 48. Szkoła Skojarzenia i analogie
 47. 49. Szkoła Wyjątki
 48. 50. Szkoła (Nie)zależność
 49. 51. Szkoła Modele
 50. 52. Szkoła Matematyka a sztuki różne
 51. 53. Szkoła Co to jest...?
 52. 54. Szkoła Kolorowa matematyka
 53. 57. Szkoła Nie uwierzę, póki nie zobaczę

Zdobyte medale

 1. 24. Szkoła: Medal Filca