Mikołaj Bojańczyk

Wygłoszone wykłady

  1. 37. Szkoła: Półgrupy rozpoznające języki

Odwiedzone szkoły

  1. 37. Szkoła Algebraiczne mocarstwo