Małgorzata Świtała

Odwiedzone szkoły

  1. 12. Szkoła Symetrie
  2. 14. Szkoła Aproksymacje