Andrzej Matraś

Odwiedzone szkoły

  1. 7. Szkoła Izomorfizm
  2. 12. Szkoła Symetrie