Imię i NazwiskoUczelnia/Instytucja
Magdalena Skrzypiec UMCS Lublin
Eliza Jackowska-Boryc Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Aleksandra Choina Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
Przemysław Matuła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bartosz Pluciński Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Michał Jóźwikowski Uniwersytet Warszawski
Adrian Myszkowski Politechnika Gdańska
Denis Zelent -
Sławomir Kolasiński Uniwersytet Warszawski
Filip Rupniewski IMPAN
Maria Donten-Bury Uniwersytet Warszawski
Zdzisław Pogoda Instytut Matematyki UJ
marcin kołodziejski ILO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
Wojciech Kotula Warszawski Uniwersytet Medyczny/Politechnika Warszawska
Mirek Dmird nie
Michał Skrzypczak Uniwersytet Warszawski
Jakub Gismatullin Uniwersytet Wrocławski
Jacek Gładysz -
Kamil Rozwadowski Politechnika Krakowska
Paweł Rafał Bieliński nd