Imię i NazwiskoUczelnia/Instytucja
Jarosław GrytczukPolitechnika Warszawska
Michał SkrzypczakUniwersytet Warszawski
Bartłomiej BzdęgaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Anna Gierzkiewicz-PieniążekUniwersytet Rolniczy w Krakowie
Łukasz BożykUniwersytet Warszawski
Tomasz Kazana-
Daniel WilczakUniwersytet Jagielloński
Tomasz KapelaUniwersytet Jagielloński
Przemysław BiecekPolitechnika Warszawska
Wit JakuczunUniwersytet Warszawski
Przemysław GrzegorzewskiPolitechnika Warszawska
Piotr Migdał-
Maciej M. SysłoUniwersytet Wrocławski
Piotr FronczakPolitechnika Warszawska
Przemysław MarcowskiSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Daniel WójcikInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Piotr SzymczakUniwersytet Warszawski
Ewa Piątkowska-JankoPolitechnika Warszawska
Agnieszka SibelskaWMiI UŁ
Volodymyr BoikoUL