O co chodzi w sztucznej inteligencji?


Wstęp:


Sztuczna inteligencja to ostatnio bardzo modny temat, i to zarówno w środowisku naukowym, jak i biznesowo-przemysłowym. Zaproszone osoby debatować będą nad tym fenomenem, a przyczynkiem do dyskusji być może stanie się poniższa lista pytań, które spróbujemy zadać:

1.
Co już dziś potrafi SI? Czy faktycznie metodami SI można wpłynąć na wyniki wyborów politycznych?

2.
Jakie projekty SI się nie powiodły? Czy ich powodzenie to tylko kwestia czasu i rozmiaru zebranych danych?

3.
Czy ogromny rozwój SI na przestrzeni ostatnich 10-15 lat to po prostu wynik zwiększenia się mocy obliczeniowej komputerów, czy też pojawiły się w tym czasie jakościowo nowe idee?

4.
Czy SI pomaga każdemu, czy tylko “statystycznemu" człowiekowi? A może temu “nie-statystycznemu" wręcz przeszkadza?

5.
Czy SI to raczej nauka empiryczna czy nauka dedukcyjna?

6.
Kiedy komputery będą lepsze od człowieka nie tylko w szachy czy go, ale też w matematyce?

7.
Czy SI naprawdę stanowi realne zagrożenie dla człowieka?

8.
Czy człowiek to coś więcej niż mokry komputer?

Paneliści:
Robert Bogucki - Chief Science Officer w firmie Codilime
działalność: uczenie maszynowe na Big Data

Andrzej Dąbrowski - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Matematyczny
obszar badań: statystyk Big Data, analiza statystyczna ryzyka

Paweł Gora - doktorant, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informatyki
obszar badań: modelowanie i adaptacja optymalizacji ruchu drogowego w mieście

Prowadzenie:
Tomasz Kazana - kryptolog, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informatyki