Są jeszcze miejsca na 60. SMP, zachęcamy więc do rejestrowania się.
Opłatę konferencyjną można uiścić do 15 lipca.