Ze smutkiem informujemy, że 2 III po długiej chorobie zmarła Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz - czlonek Rady Programowej Ośrodka Kultury Matematycznej w Mordach w latach 1989 - 2007.

Urodziła się 20 XI 1945r. w Zabrzu. Ukończyła studia matematyczne na UWr, gdzie doktoryzowała się w roku 1971 (promotorem był prof. Czesław     Ryll-Nardzewski). W latach 1991-2000 była kierownikiem Kolegium Nauczycielskiego w IM UWr, w latach 1992-2012 - redaktorem naczelnym   czasopisma dla nauczycieli "Matematyka", w latach 1995-2004 pełniła obowiązki kierownika zakładu historii i metodologii matematyki, a w latach   2004-2009 - zakładu dydaktyki matematyki w IM UWr.

AgnieszkaWojciechowska Waszkiewicz