Przedstawiamy prelegentów najbliższej, 61+ε. Szkoły Matematyki Poglądowej:

Bartłomiej Bzdęga - ,,Kwadratura kwadratu"

Krzysztof Ciesielski - ,,Bo tu jest widniej"

Maria Donten-Bury - ,,Osobliwości algebraiczne"

Urszula Foryś - ,,Szczególny przypadek R0 = 1: modelowanie przebiegu epidemii i wpływu szczepień na ten przebieg"

Adam Gregosiewicz - ,,Jeden, by wszystkimi rządzić"

Andrzej Grzesik - ,,Grafy powszechne są wyjątkowe"

Dominik Kwietniak - ,,Pospolite osobliwości"

Michał Skrzypczak - ,,Wyjątkowo duże liczby''