Piątek, 19.02.2021

Chairman: Grzegorz Kosiorowski
16:55               Powitanie uczestników
17:00 - 17:45 - Andrzej Grzesik ,,Grafy powszechne są wyjątkowe"
18:00 - 18:45 - Maria Donten-Bury ,,Osobliwości algebraiczne"
19:00 - 19:45 - Michał Skrzypczak ,,Wyjątkowo duże liczby"
20:00 - infty - Renata Jurasińska - Ognisko

Sobota, 20.02.2021

Chairman: Paulina Baczyńska
8:30 - 9:20 - Paulina Baczyńska i Małgorzata Mikołajczyk ,,Całka czy herbata"
9:30 - 10:15 - Adam Gregosiewicz ,,Jeden, by wszystkimi rządzić"
10:30 - 11:15 - Bartłomiej Bzdęga - ,,Kwadratura kwadratu"
11:15 - 11:45 - przerwa kawowa
11:45 - 12:30 - Urszula Foryś ,,Szczególny przypadek R0 = 1: modelowanie przebiegu epidemii i wpływu szczepień na ten przebieg"
12:45-13:30 - Krzysztof Ciesielski ,,Bo tu jest widniej"
13:45-14:30 - Dominik Kwietniak ,,Pospolite osobliwości"
14:30          Zakończenie Szkoły

Wersja pdf programu ze streszczeniami wykładów: tutaj