Oto zapowiedź wykładu słownego kuglarza i teorioliczbowego żonglera, czyli Mariusza Skałby.

TWIERDZENIA FERMATA RÓŻNEJ WIELKOŚCI

45 minut to za mało, aby opowiedzieć o słynnym dowodzie Wielkiego Twierdzenia Fermata znalezionym przez Andrew Wilesa w 1994 roku. Ale wystarczy, aby przeprowadzić porównanie teorioliczbowych tez Fermata pod kątem ich doniosłości dla przyszłego rozwoju matematyki.
Patrząc z tej perspektywy postaramy się rozstrzygnąć problem:
Które z teorioliczbowych twierdzeń Fermata jest największe ? "Małe"? "Wielkie"? A może inne?

tablica