Tytuł: Uogólnienia

Termin: 26-29 sierpnia 2022 r.

Miejsce: Siedlce

Program: szczegóły tutaj (planowana jest również sesja plakatowa )

Rejestracja: od 15. maja 2022 do wyczerpania miejsc

Opłata konferencyjna: szczegóły pod adresem  https://smp.uph.edu.pl/131-ogolne/893-65-smp-oplata-konferencyjna


65smp plakat