Tytuł: Hipotezy i problemy otwarte

Termin: 18-20 lutego 2022 r.

Miejsce: znowu online (niestety)

Rejestracja już uruchomiona! Można się rejestrować do 12 lutego 2022r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i ze streszczeniami wykładów: program

64SMP plakat