Tytuł: Hipotezy i problemy otwarte

Termin: 18-20 lutego 2022 r.

Miejsce: znowu online (niestety)

Rejestrację planujemy uruchomić początku grudnia.


64SMP plakat