Tytuł: Hipotezy i problemy otwarte

Termin: 18-20 lutego 2022 r.


Harmonogram i streszczenia wykładów: program

64SMP plakat