Koszt uczestnictwa: 750 zł (opłata obejmuje: noclegi w dniach 20 – 24.02.2020 w pokojach 2- lub 3-osobowych; wyżywienie: od kolacji w czwartek do obiadu w poniedziałek; kawę i ciastka podczas przerw kawowych; materiały konferencyjne).

Za pokój 1-osobowy należy doliczyć dodatkowo kwotę 160 zł

W Szkole można uczestniczyć "dojazdowo" (tj. bez noclegów i posiłków), nie trzeba wtedy uiszczać żadnej opłaty, ale mimo to prosimy o rejestrację (w uwagach proszę wpisać: "bez posiłków i noclegów").

Koszt uczestnictwa dla studentów i doktorantów jest niższy (po przedstawieniu zaświadczenia o statusie studenta/doktoranta, którego kopię należy wysłać na adres Agnieszki Prusińskiej, aprus(at)uph(dot)edu(dot)pl) -- za uczestnictwo w 4 dniach Szkoły (po uzyskaniu akceptacji od organizatorów) wynosi 600 zł.


Opłatę za udział w Szkole należy uiścić do dnia 31.01.2020r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bank Pekao S.A.
I O/Siedlce
19124026851111000036563195

tytuł wpłaty: 61.Szkoła Matematyki Poglądowej oraz nazwisko i imię uczestnika.


Liczba miejsc ograniczona!